GOVERN OBERT  Portal de la transparencia
Última actualització: 17/07/2018 - El contingut d'aquesta pàgina es mostra en temps real.
Font: Ajuntament de l'Arboç
Article de la llei: Article 11. Apartat 1.

Obligacions reconegudes amb tercers (agrupat)

Aquest apartat permet consultar les obligacions reconegudes amb tercers d'un exercici en concret, i dins d'aquest, un període determinat. Per defecte, al seleccionar un exercici, el període visualitzar compren des del 1 de gener al 31 de desembre.

La consulta mostra una agrupació totalitzada per cadascun dels tercers i un total final del període seleccionat. Per visualitzar/amagar el detall de cada mes, només cal clickar el [+]/[-].