GOVERN OBERT  Portal de la transparencia
Última actualització: 17/07/2018 - El contingut d'aquesta pàgina es mostra en temps real.
Font: Ajuntament de l'Arboç
Article de la llei: Article 11. Apartat 1. Punt a.

Pressupost detallat

Aquest apartat permet consultar el detall del pressupost de despeses i ingressos d'un exercici en concret.

La consulta mostra una agrupació per programa pressupostari, del qual mostra el detall de cadascun dels econòmics que el conformen així com el subtotal corresponent. Així mateix permet establir un filtre per classificació orgànica que permet acotar millor la consulta. Al final es mostra el total pressupostari. Per visualitzar/amagar el detall de cada agrupació, només cal clickar el [+]/[-].