GOVERN OBERT  Portal de la transparencia
Última actualització: 17/07/2018 - El contingut d'aquesta pàgina es mostra en temps real.
Font: Ajuntament de l'Arboç
Article de la llei: Article 11. Apartat 1. Punt a.

Resum del pressupost

Aquest apartat permet consultar el resum pressupost de despeses i ingressos d'un exercici en concret.

La consulta mostra una agrupació per l'orgànic pressupostari, del qual mostra el detall de cadascun dels programes que el conformen així com el subtotal corresponent. Al final es mostra el total pressupostari. Per visualitzar/amagar el detall de cada agrupació, només cal clickar el [+]/[-].