GOVERN OBERT  Portal de la transparencia
Última actualització: 12/12/2018 - El contingut d'aquesta pàgina es mostra en temps real.
Font: Ajuntament de l'Arboç
Article de la llei: LLEI 19/2014, del 29 de desembre

Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contratistes

Aquest apartat permet consultar els proveïdors, adjudicataris i/o contratistes amb els quals l'ajuntament hi ha tingut relació en un exercici en concret.

La consulta mostra una agrupació per la lletra inicial del nom del proveïdor. Per visualitzar/amagar la relació dels proveïdors corresponents a cada inicial, només cal clickar el [+]/[-].