GOVERN OBERT  Portal de la transparencia
Última actualització: 12/12/2018 - El contingut d'aquesta pàgina es mostra en temps real.
Font: Ajuntament de l'Arboç
Article de la llei: Article 13. Apartat 1. Punt d.

Registre de contractes menors

Aquest apartat permet consultar els contractes menors realitzats en un exercici en concret, i dins d'aquest, un període determinat. Per defecte, al seleccionar un exercici, el període visualitzar compren des del 1 de gener al 31 de desembre.

La consulta mostra una agrupació totalitzada per cadascun dels mesos i un total final del període seleccionat. Per visualitzar/amagar el detall de cada mes, només cal clickar el [+]/[-].