GOVERN OBERT  Portal de la transparencia
Última actualització: 12/12/2018 - El contingut d'aquesta pàgina es mostra en temps real.
Font: Ajuntament de l'Arboç
Article de la llei: Article 9. Apartat 1. Punt a, b.

Cartipàs: Membres de la Junta de Govern Local

Relació de les dades dels regidors que conformen la Junta de Govern Local de l'ajuntament de l'Arboç.