GOVERN OBERT  Portal de la transparencia
Última actualització: 12/12/2018 - El contingut d'aquesta pàgina es mostra en temps real.
Font: Ajuntament de l'Arboç
Article de la llei: Article 10. Apartat 1. Punt a.

Juntes de Govern Local

Aquest apartat permet consultar les ordres del dia i les actes de les Juntes de Govern Local que s'hagin donat compte al Ple, d'un exercici en concret i dins d'aquest, un període determinat. Per defecte, al seleccionar un exercici, el període a visualitzar compren des del 1 de gener al 31 de desembre.

La consulta mostra una agrupació per mesos dins del període seleccionat. Per visualitzar/amagar el detall de cada mes, només cal clickar el [+]/[-].