GOVERN OBERT  Portal de la transparencia
Última actualització: 12/12/2018 - El contingut d'aquesta pàgina es mostra en temps real.
Font: Ajuntament de l'Arboç
Article de la llei: Article 10. Apartat 1. Punt a.

Plens

Aquest apartat permet consultar les ordres del dia i les actes del Ple de l'Ajuntament d'un exercici en concret.